Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1980 yılında Kuleli Askeri Lisesini, 1984’de Kara Harp Okulunu, 1985’de Topçu Sınıf Okulunu, 1994 Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programını bitirmiştir. Halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İşletme dalında doktora programına devam etmektedir. Orhan Güler’den sulu boya, Yaşar Çallı ve Mir İsmail’den yağlı boya ders almıştır.