Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Yurttaş Mazlum Çoruh (İnş. Yük.Müh.)

1945 yılında Artvin ili Yusufeli ilçesi Altıparmak(Barhal) köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Yusufeli ve Artvin’de okuyup 2 yıl Işıklar As. Lisesinde son 1 yılı Kuleli As. Lisesinde okuyarak 1962 yılında mezun oldu. İ.T.Ü. T. Okulu İnş. Şubesinde 1963-1967 yılları arasında mühendislik öğrenimi ve eğitimi aldı.

1967 yılından 1982 yılına kadar inşaat müteahhidi olarak, 2004 yılında ‘Büyük Köprülerin Sismik Güçlendirilmesi’ projesinde bir Japon kuruluşunda çalıştı.

2004 – 2011 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında özel bir çalışma gurubunda çalışırken alt geçitler, aç-kapa tünel, açık ve kapalı kanalların şehir içinde 0,30-25 maliyetle ve mevcut saha uygulama süresini 6 da 1’e kadar kısaltan ‘Koca Yusuf Yöntemi’ adlı bir yöntemi geliştirdi.

2005 yılında Yusufeli’ne yeni yerleşim yerinin bulunmasında ve Yusufeli Barajı üzerinde fikri, ekonomik ve mühendislik çalışması yaptım. Vardığı sonuçlar üzerine bu barajın yapılmasının bir felâketi getireceği gerçeğini ilgililere ve sorumlulara anlatmaya başladı. Deriner Barajı ve devamında Çoruh Enerji Planının tümünü inceledi. Ülkemizdeki barajların mühendislik ilke ve ahlâkına aykırı yapıldığını tespit etti. Ülkemizde yapılan barajların faydalı hacimlerinin %90’ının boş kalacağını; su yönetiminde aklın asla kabul etmeyeceği planlama ve projelendirmeler yapıldığını gerekçeleriyle ortaya koydu.

2005 yılından bu yana ülkemizdeki akarsu yönetiminde ve barajlarda yapılan akıl yanlışlıkları ülkemiz aydınlarına, meslektaşlarına, yetkililere ve sorumlulara anlatmaya çalışmakta, ülke aydınlarını sorgulama görevine çağırmaktadır.

Televizyonlarda, yazılı yayın organlarında ve dijital ortamda ‘Yurttaş Mazlum Çoruh’ adına girildiğinde, yeterli miktarda yazı ve görsellerle konu hakkında bilgi vermektedir.

Basılmış ‘Kusursuz Enerji(!) Planı’ adında bir kitabı vardır. İkinci kitabı üzerinde çalışmaktadır.