Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986 Yılında Maltepe Askeri Lisesi’ni bitirdi. 1990 Yılında Kara Harp Okulu’ndan Teğmen rütbesiyle mezuniyetini müteakip, J.Gn.K.lığı Karargahı ve bağlı birliklerinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. Mart 2014 tarihinde Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu (JAMYO) Askeri Hizmetler Bilim Dalı Başkanı görevinden, Kıdemli Albay rütbesi ile istekle emekli oldu.

1996 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde, TSK’lerinde Bilgi Sistemler personeli olarak istihdam edilmek üzere eğitim gördü ve 14 yıl bu alanda çalıştı.

2002 Yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme-Sayısal Yöntemler alanında, “Bir Bilgi Sistemi Olarak Malzeme İhtiyaç Planlaması (MRP) Sisteminde Malzeme Akışının Yönetimi ve Bir Uygulama” konulu tez ile yüksek lisans eğitimimi bitirdi.

2009 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme alanında, “Afet Dönemlerinde İnsani Yardım Örgütlerinde Tedarik Zinciri Stok Sistemlerinin Yönetimi ve Kızılay Derneğinde Bir Uygulama” konulu tez ile doktora eğitimimi tamamladı.

2006 – 2007 yıllarında Irak/Bağdat’ta konuşlu NATO NTM-I Baghdad Karargâhında Güvenlik ve Bilgi Güvenlik Yöneticisi görevinde bulundu.

2008 – 2009 Yıllarında Bosna Hersek/Saraybosna’da konuşlu NATO HQ Sarajevo Karargâhında TMAS (Technical/Military Advisory Section/Teknik Askeri Danışmanlık Biriminde)’da Savunma Bakanına C4IM (Command, Control, Computer, Communication and Information Management/Komuta, Kontrol, Bilgi Sistemleri, Muhabere ve Bilgi Yönetimi) Danışmanlığı yaptı.

Misafir öğretim görevlisi olarak Bosna Hersek/Saraybosna’da School of Economics and Business’da Proje Yönetimi, Ufuk Üniversitesi’nde Sayısal Yöntemler-I ve Sayısal Yöntemler-II dersleri verdi. Yurtiçi ve yurtdışına yayınlanmış çeşitli makaleleri bulunmaktadır. Halen bağımsız olarak Yönetim ve ERP Danışmanlığı yapıyor.