Facebook
Facebook
LINKEDIN
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE

15 Şubat 1962 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Sabirabad ilçesi Gezli köyünde doğmuştur.

1969 yılında ilk eğitimine başlamış ve 1977 yılında Gezli köy sekizyıllık orta okulunu, 1979 yılında ise Guruzma köy tam orta okulunu bitirmiştir. 1982 yılında Bakü Medeni-Marif Okulu’nu yüksek onur öğrencisi olarak ve sonrasında ise Azerbaycan Devlet İncesanat Enstitüsü Medeni-Marif Fakültesinin “Kitlesel Sanat Gösterim Yönetmenliği” Bölümünü yüksek onur öğrencisi olarak bitirmiştir. 2000 yılında Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzelsanatlar Üniversitesi’nde “Mehmet Emin Resulzade ve Azerbaycan Kültürü” adlı tezi ile 1. Doktorasını, 2014 yılında ise Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi’nde “20. Yüzyılın Başlarında Azerbaycan Kültüroloji Düşüncesi” adlı tezi ile 2. Doktorasını bitirmiştir.

1989 yılında Azerbaycan Devlet Kültür ve Güzelsanatlar Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak akademik çalışmalara başlamış olup günümüzde de aynı üniversitede Prof. Dr. unvanı ile Öğretim Üyesi olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

1989 yılında başlayan Türkiye ilişkileri günümüzde de daha da gelişerek devam etmektedir. Bir sıra Türkiye-Azerbaycan Dayanışma Dernekleri’nin onursal üyesidir.

Orta derece Rusça ve İngilizce bilmektedir.