Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Endüstri toplumunun gereklerine uygun tasarlanan bütün yapılar ve sistemler büyük sorunlar ve asimetrik kaotik sorunlar içinde olmuşlardır. İnsanın çevresiyle ve evrenle kurduğu etkileşim modellerinde radikal değişiklikler olnuştur.. Bütün bu radikal değişikliklerin  dönüşüm sürecinin dinamikleriyle güçlü ilişkileri vardır. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin neden olduğu bu dönüşüm sürecinin en önemli özelliği bu dönüşüm sürecini yönetebilmek için meta yönetim becerisi ihtiyacıdır. Bu yönetim becerisi ihtiyacının en önemli özelliği  batı tarzı düşünce sistematiği tarafından şekillendirilmiş bulunan geleneksel, doğrusal mekanik newtoncu evren felsefesinin  doğrusal sebep sonuç ilişkisine ilave olarak , belirsizliklerin hakim olduğu ve karmaşıklaşmış, doğrusal olmayan quantum evren felsefesine doğru bir   geçişin neden olduğu daha üst düzeyde bir dönüşümü tetiklemiş olmasıdır. Bütün bu olgular yeni kavramsal araçlara ihtiyaç duymakta, bu yeniaraçların tasarlanması ise yeni bilişsel becerileri gerektirmektedir.

YAZININ DEVAMI AŞAĞIDAKİ PDF DOKÜMANINDA YER ALMAKTADIR.

[pdf-embedder url=”http://ankaenstitusu.com/wp-content/uploads/2017/03/BİLİŞİM-BİLDİRİ20102.pdf” title=”BİLİŞİM BİLDİRİ20102″]