Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

SOĞUK SİLAH

İyi bir askerdi. Özel bir göreve yollanmıştı. Suçluların ülkeye sınırdan kaçak girdiği noktaları tespit edip GRID Koordinatlarını operasyon birimine yollayacaktı. Yanındaki silah arkadaşı genel1 çevre emniyetiyle meşgulken kendisi, GPS ve pusula yardımıyla (korucuların ihbar ettiği) noktalara giden rotayı takip ediyordu.

Aniden bir ses duydular. Operasyon güvenliği gereği hemen hareketlerini dondurup, çöküp etrafı gözlemeye başladılar. Yaklaşık yirmi metre ötelerinden dört kişilik bir silahlı suçlu grubu geliyordu. Bu işlerde hedefi hedeften önce görmek çok önemli. Hemen pozisyon aldılar. Şans, bulundukları yerden dere yatağı geçiyordu. Akan suyun sesi onların tüm hareketini kısıtlarken, büyük bir özgüvenle konuşa konuşa ilerleyen bu küçük grubu açık etmişti.

Bir plan yaptılar ve atış gücü üstün olan bu 4 şahıstan üçünü etkisiz hale getirip, birini yakalamaya karar verdiler.

Etkili bir yakın menzil silah kullanımı sonrasında ikisi saniyeler içinde etkisiz hale gelmiş, ikisi de acilen teslim olmuştu. İşler beklediklerinden iyi gidiyordu. Bir keşif görevi, onlar için başarılı bir devriye görevi olmuştu.

Askerimiz, gerekli sözlü uyarıları yaptıktan sonra yavaş yavaş dizlerinin üstündeki iki şüpheliye yaklaştı. Yapılan anlık plana göre askerimiz; yanında getirdiği plastik kelepçelerle şahısları tutuklayacak, silah arkadaşı da şüpheli ve çevre emniyetini alacaktı.

Asker yaklaştı. Önce; suçluların silahlarını alıp, şarjörleri çıkartıp, kurma kolunu çekerek içindeki dolu fişeği boşalttı ve ekip arkadaşının olduğu yöne attı. Sonra yerde yaralı yatanlardan başlamak üzere, kelepçeleme işlemine koyuldu.

Birinciyi kelepçeledi, yüzüstü yatırdı. İkinciyi, üçüncüyü derken… Dördüncü şüpheli ani bir hareketle belinden bir çakı çıkartarak askere saldırdı! Asker eğitimli. Yakın dövüş, silah, judo, kickboks… Hepsi var. Ama neye yarar? Bıçak bu. Dünyadaki en etkili silah: Soğuk Silah…

Bundan sonrası… Hastanede biten, %50 başarıyla sonuçlanan özel bir iç güvenlik faaliyeti.

Olayın psikolojik boyutları ilginçtir. Soğuk ve sivri bir metal parçasının vücudumuza girerek kanamaya yol açması fikri, çoğumuzu irrite eder. Kimimiz kan görünce bayılır, kimimiz o şok haliyle dehşete kapılarak yapmaması gereken bir ilkyardım müdahalesi yapar ve bıçağı saplı olduğu yerden çıkararak doku, sinir ve damar hasarına yol açar, kimimiz de direk bayılır. Peki, nedir bıçağı bu kadar etkili bir silah yapan? Neden ‘’Soğuk Silah’’?

Soğuk Silahların Suç Dünyasındaki Yerleri

Maalesef toplumumuzda ne kadar bıçaklı vakalar olursa olsun, devletin ve kolluk birimlerinin vatandaşlarına yönelik bildirim ve eğitimleri yetersiz kalmaktadır. Bu durum tüm ülkelerde geçerli olmakla beraber, bazı ülkelerde devlet teşvikli bıçak savunma öğretileri verilmektedir. Bazı ülkelerin kültürlerinde de, kendine has tasarımıyla özdeşleşmiş bıçaklar ve bu bıçakların ustaları mevcuttur. Bu konuya aşağıda değineceğiz.

Bıçaklar, üretimi çelikten yapılan ve çok kolay elde edilen malzemelerdir. Çok amaçlı kullanılabilen ve değişik uçları olan bıçakları genel olarak; Çakılar ve Kasaturalar olarak ayırabiliriz. Çakılar, kapalı bir şekilde bulunan ve çeşitli mekanizmalarla açılabilen bıçaklardır. Kasaturalar ise, ‘’yekpare’’ dediğimiz tek parça gövdeden oluşan, çevresini saran bir kabza yardımıyla tuttuğumuz, daha uzun boylu bıçak türleridir. Bıçakların türleri bu ana gruplandırmadan ayrı olarak; ağız yapılarına ve metalürjik özelliklerine göre gruplandırılır.

Temin etmesi çok kolay, taşınması rahat ve gizli taşımaya (concealed carry) uygun silahlar haline gelebilmektedir. 6136 No’lu kanunun ‘’Kesici/Delici Aletler’’ kapsamına alınan ve batırma yöntemiyle kişide yaralanmaya yol açan tüm aletler ‘’soğuk silah’’ olarak geçer. Bıçakların tek farkı, delme özelliğinin yanında bir de kesme özelliğinin de olmasıdır.

Suç aleti olarak kullanılabilecek soğuk silahları en ufak bir hırdavatçıdan bile temin edebilen suçlular, bu aletleri genel olarak ceplerine, montlarının içine, kıyafetlerinin bilek kısmına, ayak bileklerinde çoraplarının içine ve buna benzer yaratıcı yerlere saklayarak hiç belli olmayacak şekilde taşıma yapmaktadır. Daha profesyonel suçlularda bıçaklar, metal detektörlerinden geçebilmesi adına kemerlere, kitapların içine, araç paspaslarının altına, ayakkabı tabanlarının içine gömülü şekilde saklanmaktadır. Hatta yeni çıkan türlerde kart şeklinde durup cüzdana girebilen bir karbon bıçak, ufak bir origami hamlesiyle bıçak halini alabilmektedir.

Yasal Mevzuat

Her ne kadar bıçak, kesici/delici alet taşınması kanun hükmünde suç sayılsa da, hırdavatçıdan büyük boy bir bıçak almış evine gitmekte olan şahsa kimse hiçbir konuda şüpheli gözüyle bakamaz. Bıçaklar sadece saldırı maksatlı kullanılmayan ve günlük hayatımızın en önemli aletlerinden biri olduğu için kanunlar, bir suç işlenmedikçe yürürlüğe girememektedir. Bu noktada kolluk ve adli birimlerin uzmanlıkları ve görüşleri suçun belirlenmesinde önem arz etmektedir. Bir bıçağın ev ve iş maksadıyla mı taşındığı yoksa suç/korunma maksatlı mı taşındığı o bıçağın türünden ve yapısından anlaşılabilmektedir, diye düşünmekteyiz.

6136 No’lu Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanununun 4.maddesi gereği ‘’kama, hançer, saldırma, şişli baston, sustalı çakı, pala, kılıç, kasatura, süngü, sivri uçlu ve oluklu bıçaklar, topuz, Topuzlu kamçı, boğma teli veya zinciri, muşta ile salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel nitelikteki benzeri aletlerin yapımı yasaktır.’’

Aynı kanunun beşinci maddesine göre; ‘’Yurda sokulması ve yapımı yasaklanan ve dördüncü maddenin birinci fıkrası kapsamına giren bıçak ve aletlerin satılması, satın alınması, taşınması ve bulundurulması yasaktır.’’

Cezai yaptırım ise on beşinci maddede geçmektedir: ‘’Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak dördüncü maddede yazılı olan bıçak veya diğer aletleri veya benzerlerini satanlar, satmaya aracılık edenler, satın alanlar, taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis ve yirmi beş günden az olmamak üzere adlî para cezasına hükmolunur.’’

Türleri

Bu konuyu ele alırken hed2efimiz sizleri sıkmak değil; yaşanılabilecek bıçak tehditlerinde bıçağın türünü belirleyerek savunma konsepti oluşturmanıza yardımcı olmaktır. Bir tehdit başlığıyla ilgili ne kadar çok bilgi sahibi olursanız, tehdide yönelik farkındalığınız artar. Farkındalığın artması müteakibinde artık yavaş yavaş ‘’Kendimi nasıl koruyabilirim?’’ sorusunun cevaplarını vermeye başlarsınız. Kişilerin taşıdığı bıçak türünden ‘’hangi niyette olduklarını’’ anlamanız ve bıçağın türünden mantıklı bir anlam çıkarmanız bile büyük bir fark yaratabilir.

Türleri incelerken, iki ana başlık altında çalışmak faydalı olacaktır: Bıçağın ucunun tasarımı ve bıçağın çeliği (yani metalürjik özelliği). Bıçakların çelik özelliği bir hobi konusu. Bizlere savunma ve farkındalıkta çok yardımcı olmaz. Sonuç olarak soğuk silahlar, kesici/delici aletlerdir. Hangi tip çelikte olursa olsun. Bıçak türleri bununla sınırlı olmamakla beraber limit, hayal gücünüzdür. Basit bir düz tornavida bile bir suç aleti olabilir.

Kesici/Delici Aletlere Karşı İlkyardım

3Bu konuda belki de ilk söylenebilecek şey; Türk Kızılayı’ndan kapsamlı bir eğitim almanızdır. Bu tip yaralanmalarda yaşanan vaka kaza ise batma, yaralama/öldürme/teşebbüs ise kesikler ve yaralar oluşmaktadır. Batmalarda ilk yapılacak şey, batan cismin bandajlarla kazazedeye sabitlenmesi olmalıdır. Eğer batan cismi çıkarmaya çalışırsanız, çıkardığınız sırada dokular, damarlar ve sinirlere ciddi hasar verebilirsiniz. Bırakın, müdahaleyi uzmanları yapsın. Bu tip yaralanmalarda kesinin bulunduğu yere bağlı olarak; atar damardan fışkırarak ani kan kayıpları yaşanmakta veya kazazedenin sinir/tendonlarına hasar veren bıçaklar, kazazede uzuv kopması veya hareketsizliğine yol açmaktadır. Kanamanın türü ve yerine bağlı olmak koşuluyla, her daim turnike işlemi göz önünde bulundurulmalıdır. Kanamaların aşırı olmadığı kesilerde ise steril bezle bandajlama işlemi yapılarak kazazede yere yatırılır ve (kesi, kalp seviyesinden üstte duracak şekilde) kazazedeye pozisyon aldırılır. Kesici/Delici aletlerin soğuk silah olarak kullanıldığı durumlarda ise ‘’batırıp-çıkarma’’ söz konusu olduğu için, yaranın nerede olduğu ve tespit edilmesi müdahaleyi şekillendirecektir. Özellikle göğüs yaralanmalarında ‘’pnomatoraks’’ dediğimiz ‘’göğüs küçülmesi’’ yaşanmaktadır. Buna müdahale çok basit olmakla beraber, hayati önem taşımaktadır. Kısacası, bu tekniklerin tamamının öğrenilmesi gereklidir.

BATMIŞSA: SAKIN Çıkarma + Bandajla Çevresini SAR + Kazazedeyi SABİTLE + Genel Havayolu/Nefes Alma/Kan Sirkülasyonu kontrolü Yap4

VE

KESİKSE: Kan Kaybını KONTROL ET + TURNİKE Seçeneğini Değerlendir + Kanamayı KONTROL ALTINA Al + Kesilen Bölgeyi KALP SEVİYESİNDEN YÜKSEKTE Tut + Genel Havayolu/Nefes Alma/ Kan Sirkülasyonu Kontrolü Yap

 

Basit Savunma Önerileri

Buraya kadar oldukça gergin gelen bu makalede birazcık kara bulutları dağıtalım. Bıçaklı bir saldırgan görünce ne yaparsınız? Cevap: Önce bir a5rkanıza bakarsınız. Kaçacak yer var mı? Koşacak alan var mı? Aslında en etkili savunma budur. Yapılan görevler ve koşullar sebebiyle, her zaman bu kadar şanslı olamayabiliriz. Bu konuda, kendimizi savunmamız çok önemli. Bir bıçak savunmasında profesyonellerin ilk tercihi; boyuna asılan atkıyı veya bandanaları müdahale yapacak ele sararak, müdahaleyi bir nebze mümkün kılmaktır. İkinci doğal refleks ise, saldırganda bıçak görülür görülmez vücuttaki önemli noktaları kapatacak şekilde bir dövüş/savunma pozisyonu almak ve elleri bir kol boyu önde tutmaktır. Bazı vakalarda, soğukkanlı kalabilen mağdurların tekme ve bir eşya vasıtasıyla bıçağı düşürebildikleri de görülmektedir. Bıçak mücadelesinde kalırsanız ve çevrenizde bir sandalye var ise, saldırganla aranıza sandalyeyi konumlandırmak suretiyle rahatça saldırgana müdahale edebilirsiniz.

Son olarak hayatınızı en güvenli şekilde yaşamanız dileğiyle, en kötü senaryolara da hazırlıklı olabilmenizi diliyorum.