Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Asırlardır yanıt aranan soru…

İyi bir yaşamı nelerin oluşturduğuna dair söylemler bilgi dağarcıklarımızda oldukça geniş yer etmiş sözcüklerle ses bulurken, Milattan sonra 50 ila 130’lu yıllarda yaşamış olan Epiktetos’un “İçsel Huzur İyi Yaşamın Kapısını Açar” eseri ile açığa vurulmuş iyi oluş sırları, her ne kadar sır olmaktan uzak, bilinen gerçekler arasına karıştıysa da, bugün gelinen noktada halen insanoğlunun umarsızca iyi bir yaşamın nasıl olması gerektiğine dönük araştırması hayret edilesidir desek, yanlış bir ifade kullanmış olabilir miyiz acaba?

Gelin bunu kuşaklar yenilenirken değişen yaşam koşullarında iyi olmayı öncülleyen unsurlar nelerdir, her yeni kuşak bu soruyu türün devamı için sormalıdır ve bu sorgu tam olarak yerinde ve doğrudur diyerek sürdürelim.

Çağdaş yaklaşımlar çerçevesinde iyi bir yaşamdan bahis olunduğunda öne çıkan ve kulaklarımıza oldukça tanıdık gelecek iki kavram yaşam kalitesi ve yaşam doyumudur. Bir anlamda sevindirici. Neden mi?.. Öyle görünüyor ki, her iki kavram da yaşamda süregelen sorunların varlığını kabul ederken, bunlarla birlikte nasıl yol alınabileceğine ve nasıl olumlu bir ruh hali oluşturulabileceğine dair yön de sunuyor. Açık deyişle, kişinin kendisine verilmiş hayatı nasıl olup da mutlulukla bezeyebileceğine dair bir bakış açısı geliştirmesine destek veriyor.

Şöyle bir gözden geçirecek olsak, hemen anlar ve biliriz ki, yakın çevremizde varolan benzerlerimiz de dahil olmak üzere hiçbir hayat yoktur ki bir diğerinin tıpatıp aynısı olsun. Bu da demek olur ki, her hayat kendi özgün tasarımına sahiptir. Dolayısıyla da, aslen her hayat kendi yüksek kalitesini kendi içinde barındırır. Meğer ki, görebilelim!..

Şayet her hayat kendi kalitesini kendi içinde barındırıyor ise, buradan yola çıkarak şöyle de düşünebiliriz. İyi bir yaşamı garanti eden kaliteler daha iyi bir ev, daha iyi bir araba, daha iyi bir gelir, sahip olunan farklı isimlerle belirlenmiş daha iyi birçok maddi şeyler yani maddi kalitelerden ziyade manevi kalitelerdir.

O halde çerçeveyi bu şekilde belirleyerek ilerleyelim. Hangi alanlar ve hangi gelişimsel süreçlerde iyi olma hali bize iyi bir yaşamı vaad eder?..

 • Hayatımızı anlamlı kılan bir yaşam amacına sahip olmamız,
 • Bireysel gelişime açık bir anlayış ve yaşantıyı sürdürme eğilimimiz,
 • Kendi yaşamlarımız ve bizi çevreleyen sosyal etki alanlarını yönetebilme biçimimiz,
 • Olumlu sosyal ilişkiler ağı yaratabilme ve devam ettirebilme becerilerimiz,
 • Kendimizi, olumlu-olumsuz tüm yönlerimizle kabul edebilmemiz,
 • Yaşamı idame ettirirken özerk bir birey olarak hareket edebilme kabiliyetimiz,
 • Gücümüzün kaynağı olarak değerlerimize sahip çıkabilmemiz,
 • Gerektiği yer, zaman ve koşulda değişimi kucaklayabilme iradesi gösterebilmemiz,
 • Olanaklarımız nispetinde özbakımımıza önem vermemiz,
 • Ekmeğimizi kazanmayı seçtiğimiz işin sevgi ve adanmayla yapabileceğimiz bir iş olmasını gözetmemiz,
 • Kendimizi mutlak suretle ifade etmemiz,
 • Diğerleri kendilerini ifade ederken söylenenleri cankulağı ile dinlememiz, gönül gözüyle görmemiz.

İyi bir yaşamı kendimiz kadar, birlikte dünyayı paylaştığımız tüm canlılar için de isteyebilecek özgürlük ve güce sahip olduğumuz günler olsun!..