Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

İSTİHBARAT VİZYONU VE TÜRKÇESİ

Donanımlı, karakterli ve başarılı bir istihbarat vizyonunun değerlendirilmesi için öncelikle devlet, ulus ve diğer ulusların tartısının iyi yapılması gerekir. Vizyondaki herhangi bir hatalı içeriğin ulus, devlet ve uluslararası yaşama etki edeceğini hatırlamak ve bu ölçüde hareket etmek teşkilatlanmalar için temel bir değerdir.

Vizyon olarak istihbarat çeşitli devletlerin teşkilatlarında farklı şekillerde yer eder. Benzer yanları bilgi edinme, operasyon icrası, psikolojik harptir. Benzer olmayan yanları ise bunların uygulaması ve yapılış şeklidir. İstihbarat vizyonuna sahip herhangi bir teşkilat temsil ettiği devletin karakterini yansıtır. Karakteristik yapının özellikleri, teşkilatların uluslararası alandaki istihbarat, askeri ve politik içeriğinin yerini belirler.

Karakterli bir devlet ve milli bir yapıya sahip olunmasına rağmen birçok etkin teşkilat karakterli olmanın getirdiği esaslara uymamaktadır. Bu durum personel zafiyetlerinden veya emir komutadaki hatalar çerçevesinde oluşabilecek sorunlardan kaynaklanabilmektedir. Karakter ve pratik birbirini yansıtmayabilmektedir. Karakterli istihbarat faaliyetlerinin her zaman için kalıcı etkiler yarattığı unutulmamalıdır.

Bir de istihbarat vizyonunun Türkçesi vardır. Bu da bizi, tarihimizi ve geleceğimizi ilgilendirir. Uluslar içerisinde vazgeçilmez karakteri olan Türklük, istihbarat teşkilâtlarıyla da örnektir. Türk’ün teşkilatlarında kırma ve yıkım yoktur. Türk teşkilatlanmaları karakteristik özellikleriyle birlikte faaliyetlerini de ince eleyip sık dokur. Bu vazgeçilmez geleneği genç kuşak görevlilerine miras bırakır, kariyerlerini bu değerlerle taçlandırır. Kendinde insani ve hayati sorumluluk barındırır. Teşkilatlarımız birçoğumuzun farkında olmamasına rağmen iş ahlakı, iş kültürü ve faaliyet açısından işleyen birer zenginliktir. Özel ve seçkin personellerden oluşan istihbarat kurumlarımız kabiliyetlerini dost unsurlara hizmet ve düşman unsurlarla ise etkin mücadele adına faaliyet göstermektedir. Türk istihbarat teşkilatlanmalarının eşsiz bir vizyonu vardır. Bu vizyonu belirleyen; güç, deneyim, tarihi miras, milli vasıf ve milli değerlerin buluşmasıdır. Operasyon, bilgi edinme ve psikolojik harp konusunda vizyon açısından belli bir genelleme yapılması gerekirse her şeye karşın insandan yana olmaları göz doldurmaktadır.  Bu doğrultuda vasfen ve şeklen ahlaklı personelleri mevcuttur. Bu karakterli istihbarat vizyonu bizlerin itibarını ve prestijini arttırmaktadır. Değerlerimizden inşa olan istihbarat karakter ve vizyonu başarılarımızın kaynaklarındandır. Türk istihbarat vizyonu çerçevesinde karakterli savunma, karakterli yaptırım ve karakterli operasyon ön plandadır. Çünkü Türk’ün temeli ve yoğuruluşu bu yöndedir. Yapabilecekleri ve yapamayacakları karakteri çerçevesindedir. Türk istihbarat vizyonunun bu yönü onun muzaffer olmasını kolaylaştıran asli unsurdur, bu yönde Türk’ü ve teşkilatını beslemektedir. Bu karakterinin bozulmayacağına dair ispatını kendine ve diğer uluslara, geleneksel ve modern anlamda sergilemektedir.

Başka bir açıdan ele alındığında Türk İstihbarat Vizyonunda duygunun olmaması söz konusu olduğu görülmektedir. Bu durum görev icrası esnasında duygusal zafiyet göstermeme gereğinden kaynaklanmaktadır. Coğrafyamızda veya uluslararası alanda iç ve dış tehdit unsurlarının yoğunluğu personelin duygularını kontrollü bir şekilde yaşamasını gerektirmektedir. Duygusuzluktan kasıt insani ölçekten ayrılmak değildir, duyguların kontrollü bir şekilde süreçsel olarak devre dışı bırakılması olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda bu güçlü bir bakış açısını getirir fakat duyguları tamamen devre dışı bırakmak her zaman için mümkün olmayabilmektedir. Bu kabiliyete ulaşmak zaman alabilir, ilgili eğitimlerin yanı sıra duygu kontrolünü tesis etmek adına insan kaynaklı istihbarat faaliyetlerinde mevzu bahis görevlinin duygularının şemasını çizmek ve başarıya dönüşmesini sağlamak başta yetkin bir görevlinin işi olmalıdır.

Teknolojik kabiliyetin artmasıyla karakterli istihbarat vizyonumuz teknoloji kullanımına da yansımıştır. Teknolojik kabiliyet de Milli İstihbarat konusunda değerli bir kazanımdır ve ileri teknoloji askeri ve sivil istihbarat donanımı milli bir başarıdır. Bunu sahada kullanmak bir gereklilik, milli bir hak ve yetenektir.

İstihbari faaliyetlerinin son bulup bulmayacağı üzerine düşünmek ve tasarlamak mümkün gözükmemektedir. Ulusların güvenlik ve paylaşım ilişkileri doygunluğu henüz gelişmemiştir. Bu durum dolayısıyla uluslararası yaşamda yer edinmek, kendi varlığını korumak ve etkin olmak istihbarat kurumlarının etkin olmasını gerektirmekte ve devlet olmanın gerekleri arasında bulunmaktadır.