Uğur SARIGÜL

HAKKINDA

31.05.1988 tarihinde Ankara'nın Keçiören ilçesinde doğmuş, 1989'da ailesi ile Alanya'ya yerleşmiş, hayatının büyük kısmını Alanya'da geçmiştir. İlköğretim ve Lise eğitimi Alanya'da tamamlamıştır. 2013 yılında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümüne kayıt olmuş, öğrenimini 2020’de tamamlamıştır. Bir diğer lisans programı olan Kamu Yönetimi eğitimini Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesinde tamamlamıştır. Halen İstanbul Üniversitesi, AUZEF, İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü öğrencisidir. İlk kitabı 2016 yılının “Profesyonel Yaşam Modeli” adıyla basılmıştır. İkinci kitabı “Savaş Bilgesi” 2021 yılında yayınlanmıştır. Sertifikalar: Trafik Eğitmenliği, İstihbarat, Keman Eğitimi, Resim Eğitimi. İlgi Alanları: Felsefe, Sosyoloji, Psikoloji, Siyaset, Sanat

YAZARIN MAKALELERİ

15/02

2024

POLİTİKA KÜLTÜRÜ

… POLİTİKA KÜLTÜRÜ  Politika, insan birlikteliklerinin doğasını temellendirmek, bütünleştirmek ve devamlılığını sağlamak adına işlevsellik gösterir. Kültür insanı tanıma, kazanma, ileri düzeye taşıma ve yaşatma gayretinin ortak adıdır. Politika kültürü denildiği zaman ise kendimizi var etme, gereksinimlerimizi giderme, güvenlik, hayatın gelişimi adına olan faaliyetlerin ana ve esas başlığıdır. Ülkeden ülkeye politika kültürü farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde yer alan politika kültürü birçok konuda ...

01/09

2022

SAĞLIK, HASTALIK VE DEVLET

… SAĞLIK, HASTALIK VE DEVLET  Sağlıklı olmak ve hastalığa maruz kalmak insanlığın var oluşundan bu yana insanoğlunun gündeminde olduğu yargısının doğru olduğu kabul edilmektedir. Tarihin yansıması olduğumuza göre böyle bir şeyin gerçek olduğu kanaatine ulaşabiliriz. Elde ki verilerle değerlendirdiğimiz zaman insanoğlu çeşitli hastalıklarla boğuşmuştur. Günümüzde de durum farklı değildir. Sağlık, ruhta ve bedende, iyilik ve olumluluk durumunun adıdır. Sağlık insan ...

07/03

2022

RUHA TEMEL BAKIŞ

… RUHA TEMEL BAKIŞ Ruh tanımı; felsefe, din, psikoloji, psikiyatri gibi unsurlarda ele alınır, değerlendirilir, işlenir, sonuca varılmaya ve açıklanmaya çalışılır. Ancak kesin olan ya da olabilecek şey ruhun bedenle tecelli olduğu bilgisinin manevi olarak kabul görmesidir. Ruhun tam olarak görülememesi, somutlaştırılamaması ve keşfedilememesi büyük bir belirsizliği de beraberinde getirmektedir. Esas olarak ruh konusundaki belirsizliğin her insanın merakı olduğu ve ...

17/02

2022

İSTİHBARAT VİZYONU VE TÜRKÇESİ

… İSTİHBARAT VİZYONU VE TÜRKÇESİ Donanımlı, karakterli ve başarılı bir istihbarat vizyonunun değerlendirilmesi için öncelikle devlet, ulus ve diğer ulusların tartısının iyi yapılması gerekir. Vizyondaki herhangi bir hatalı içeriğin ulus, devlet ve uluslararası yaşama etki edeceğini hatırlamak ve bu ölçüde hareket etmek teşkilatlanmalar için temel bir değerdir. Vizyon olarak istihbarat çeşitli devletlerin teşkilatlarında farklı şekillerde yer eder. Benzer yanları bilgi ...

11/01

2022

PANDEMİ TOPLUMLARI VE PSİKOLOJİSİ

… PANDEMİ TOPLUMLARI VE PSİKOLOJİSİ İlk olarak içerisinde olduğumuz pandemi sürecinde ölümcül ve bulaşıcı bir hastalıkla karşı karşıya olduğumuzu ve hayatta kalma koşullarının tetiklendiğini hatırlamalıyız. Bu hayatta kalma çabası insanlığı derin psiko-sosyal ikilemlere sürüklemiştir. Hastalığın kaynağı hakkındaki belirsizliğe karşın kesinlik gösterilmesi gereken koşul hayatın her alanında minimum zararı hedeflemek olmalıdır. Farkında olunmalıdır ki yaşam olabildiğince güzeldir ancak yaşamdan tamamen ayrılma ...

21/11

2017

DEVLET NEDİR?

Bu kavramın, bu soruyla birleşmesi herkes tarafından bilinen ancak tam anlamıyla açıklayamadığı Devlet tanımını açıklamamıza yardımcı olacaktır. Devlet içerisinde bulundurduğu kendi milleti, toplulukları ve diğer milletlerin devletlerini bağlar ve karşılıklı bağlam içerisindedirler. Devlet bir arada yaşama arzusu ve ihtiyacı duyan bireylerin denkleme benzetebileceğimiz karmaşık ilişkilerinin formüle edilmesiyle hayat bulur. Antik Yunan’dan hatta daha eskilerden bu yana ‘’Devlet’’ farklı gereksinimleri karşılamış ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu