Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1976 Eskişehir doğumlu olan Güler KALAY, ilk öğrenimini Eskişehir Fahriye Köyü İlkokulunda tamamladıktan sonra 1989-1995 yılları arasında Ankara Gazi Anadolu Lisesinde orta öğretimini devam ettirmiştir. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden lisans derecesini alan Güler KALAY, Bilkent Üniversitesi ve ardından Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde İdari koordinatörlük görevlerini yürütmüştür.

2012 yılında Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Uluslararası İlişkiler Bilim Dalından Prof. Dr. Ulvi KESER danışmanlığında “Soğuk Savaş Sonrası Eski SSCB Coğrafyasında Etnik ve Dinsel Çatışmalar”  başlıklı yüksek lisans tezi ile mezun olmuştur. Aynı yıl MEB Yabancı Ülkeler Eğitim Bursu kapsamında Rusya Federasyonu Doktora tam burslusu olarak Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Rusya Politikası Ana Bilim Dalı Çatışma Bilimi Bilim Dalında PhD programına başlamıştır. Prof. Dr. Aleksandr Pavlovich KOCHETKOV danışmanlığında “Çokkültürlü toplumlarda Etnopolitik Çatışmaların Çözümü Karşılaştırmalı Analiz: Belçika, Makedonya, Karaçay Çerkes Cumhuriyeti” adlı doktora tezi savunma aşamasındadır.

İlgi alanları; Etnopolitika, Etnopolitik Çatışmalar, Milliyetçilik, Etnogeopolitika, Siyasal Tarihtir.

Anadili Türkçe ve Kırım Tatarca olan Güler KALAY, ileri seviyede Rusça, iyi derecede İngilizce, temel düzeyde İtalyanca bilmektedir. Yüksek lisans tezi Berikan Yayınevi tarafından 2013 kitaplaşmış, çeşitli uluslararası dergilerde ve uluslararası konferans bildiri kitaplarında makaleleri yayınlanmış olan Güler KALAY, bir çocuk annesidir.