Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1979 yılında Berlin’de doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini (Karşıyaka Aydoğdu İlkokulu, Karşıyaka Ortaokulu, Karşıyaka Gazi Lisesi) İzmir’de tamamlamıştır. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde tamamlamıştır. “1980 Sonrası Türk Dış Politikasında Komşu Devletlerin Rolü ve Etkileri (1980-2000)” başlıklı lisans tezinin yazarıdır. Yüksek lisans eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Anabilim Dalı’nda yapmıştır. Yüksek lisans tezinin konusu “Truman Doktrini ve Marshall Planı’nın Türkiye Üzerine Etkileri” dir. Özel eğitim-öğretim kurumlarında tarih öğretmenliği yapmasının yanı sıra aktif bir sivil toplum gönüllüsü olup, çeşitli gazete ve dergilerde makaleleri yayınlanmaktadır. Çalışma alanları “Cumhuriyet Tarihi, Türk Dış Politikası, Strateji, Siyaset ve Gündem” dir.