Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

İlköğretimi Türkiye’nin çeşitli yerlerinde, orta öğrenimini Ankara’da tamamlamıştır. 1986 yılında Işıklar Askeri Lisesi, 1990 yılında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur. Piyade ve arkasından Jandarma Sınıf Okullarını tamamladıktan sonra Jandarma Genel Komutanlığının değişik kademelerinde birlik komutanlığı, yöneticilik, adli kolluk amirliği, şube müdürlüğü, eğitmen ve karargah subaylığı görevlerini yürütmüştür.

Görev süresince görev yaptığı birimlerde Araştırma, İnceleme, Danışmanlık, Eğitim, Denetleme, Güvenlik, Raporlama konularında uzun yıllar uygulamak suretiyle uzmanlaşmış, kurum içi ve dışında icra edilen eğitim faaliyetleri ve sertifika programlarına katılmıştır.

2012 yılında emekli olduktan sonra kültür ve sanat çalışmalarına ağırlık vermiştir. Yağlıboya, karakalem, pastel ve suluboya çalışmalarının yanı sıra dergi ve grafik tasarım çalışmalarına yönelmiştir.