Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

22 Şubat 1968 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Edirne’de, lise öğrenimini ise Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden Piyade Subayı olarak mezun oldu. 2011 yılına kadar Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde Birlik Komutanı ve Karargah Subayı, müteakiben MSB’de İş Hukuku ve Sözleşme Sb., Gnkur. Bşk.lığında Ş.Md. olarak görev yaptı ve kendi isteği ile emekli oldu.

Eğitim ve Uzmanlık Alanları:

Lisans Eğitimi                   : Kara Harp Okulu Yönetim Organizasyon,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Yüksek Lisans Eğitimi        : Trakya  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler Üniversitesi / Uluslar İlişkiler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Hukuku

Doktora Eğitimi                 :  Ankara Üniversitesi / Kamu Hukuku

İlgi Alanları                       : Genel Kamu Hukuku, Ceza Hukuku, Askeri Ceza Hukuku,  İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Güvenlik Hukuku, Uluslararası İlişkiler,

Tez ve Makale Çalışmaları  :  “Gürcistan-Türkiye İlişkileri” konulu yüksek lisans (uluslararası ilişkiler) tezi,

“Avrupa Birliği Sürecinde Askeri Ceza Yargısı” konulu yüksek lisans (hukuk) tezi,

“Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri” konulu doktora (hukuk) tezi,

“Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri” konulu (Ankara Barosu Dergisi-Sayı: 2016/II) makalesi.

Dil:

Fransızca

İngilizce