Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

IMF, G20 ülkelerini “geleceği göremeyen” ulusal politikalar peşinde koşarak küresel büyümeyi riske atmamaları çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya’nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz’da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi öncesinde “Küresel Beklentiler ve Politika Zorlukları” başlıklı raporunu yayımladı.

Raporda, küresel büyümenin ivmesini korumasına karşın korumacı politikalar, uluslararası işbirliğini bozan girişimler ve artan finansal kırılganlıkların dünya için risk oluşturduğu vurgulandı.

Uluslararası işbirliğinin küresel finansal sisteminin korunması ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi alanlarda büyük önem taşıdığına işaret edilen raporda, “Uluslararası ekonomik ilişkiler için çok taraflı ve iyi işleyen bir sistemin bulunması, güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyümenin önemli unsurlarından biridir. Sonucu toplamda sıfır edecek miyobik yaklaşımlar, tarihin gösterdiği gibi sadece bütün ülkelere zarar verir” değerlendirmesine yer verildi.

IMF’nin bu uyarılarının, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Önce Amerika” temalı korumacı politikalarını hedef aldığı yorumları yapıldı.

“Çin’in finansal kırılganlıkları kötüleşiyor”

Raporda, ayrıca küresel toparlanmaya katkı sağlayan bazı faktörlerin kırılganlıkları artırdığına işaret edildi.

Çin’in güçlü büyümesini hızla yükselen krediler ve mali genişleme sayesinde devam ettirmesinin, finansal kırılganlıkları kötüleştirdiği vurgulanan raporda, “Çin’de mevcut büyüme oranlarını destekleyen politikalar, potansiyel olarak sürdürülemez özel ve kamu harcamaları ve varlık balonlarıyla ilişkili” tespitine yer verildi.

Raporda, ayrıca, düşük faiz ortamının birçok gelişmiş ülkede finansal sektör karlılığını aşağı çektiği, yükselen piyasa ekonomilerinde ise yüksek kurumsal borçlara yol açtığı kaydedildi.

Buna ilaveten, zayıf verimlilik artışı ve ekonomik kazançların dengesiz dağılımının özellikle gelişmiş ülkeler için tehlike arz ettiğine işaret edilen raporda, yaşlanan nüfus, düşen inovasyon ve kadınların iş gücüne katılımındaki yetersizliğin orta ve uzun vadeli beklentileri baskıladığı ifade edildi.

“Almanya, daha genişlemeci mali politika uygulamalı”

“Politika zorluğu, güçlü, sürdürülebilir ve herkesin faydalandığı dengeli bir büyümeyi garanti altına almak” ifadesine verilen raporda, bu konuda G20 ülkelerine büyük görev düştüğü vurgulandı.

Bu noktada, ABD Merkez Bankasının (Fed) verilere bağlı, kademeli faiz artışını sürdürmesi ve bilanço planlarını piyasalara iyi şekilde aktarması, Japonya ve Avrupa merkez bankalarının destekleyici para politikalarına devam etmesi tavsiyesine yer verilen raporda, G20 Dönem Başkanı Almanya’ya ise daha genişleyici bir mali politika uygulaması önerildi.

Öte yandan, Brezilya, Meksika ve Hindistan gibi yükselen piyasa ekonomilerine şoklara karşı korunmak için döviz kurlarına müdahale etmemesi öğüdünü veren IMF, G20’nin düşük gelirli ülkelere yönelik desteğini sürdürmesi çağrısında bulundu.

 

Kaynak: http://www.turkishny.com/economy-news/7-economy-news/246715-imfden-g20-ulkelerine-uyari