Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi’yi saygıyla anıyoruz.

31 Mayıs 1924’te Atatürk’le yaptığı söyleşide, Yunus Nadi’nin, “Kerameti Meclis’ten beklemek niyetinde miyiz?” sorusunu Atatürk, “Her kerameti Meclis’ten bekleyenlerdenim. Milletimiz çok büyüktür. O, zilleti ve esareti kabul etmez” diye yanıtlıyor.

(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/628533/_Bu_millet_esareti_kabul_etmez_.html#)

Yunus Nadi ABALIOĞLU (1879 – 28 Haziran 1945)

Yunus Nadi, gazete yazarlığına Malumat gazetesinde, Hukuk Mektebi’nde okuduğu sıralarda başladı. Daha sonra, İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin Selanik’te çıkardığı Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı.

Yunus Nadi, 1918’de kurduğu Yeni Gün gazetesinin 375. sayısından sonra, İngilizlere karşı tavır aldığı makaleleri yüzünden tutuklanacağını anladı ve 1920 Mart ayında, Ankara’ya gitmek zorunda kaldı. Gazetesini burada çıkarmayı sürdürdü. Mustafa Kemal Paşa’nın başlattığı bağımsızlık savaşına basın yoluyla destek verdi.

Yunus Nadi, 7 Mayıs 1924’te Cumhuriyet gazetesini kurdu.

Cumhuriyet gazetesince her yıl, Yunus Nadi anısına, ayrı birçok dalı kapsayan bir yarışma düzenlenmektedir. Gazetenin yazar ve editörlerinden Sami Karaören’in Cumhuriyet Yolunda Yunus Nadi adlı kitabı (1999) bulunuyor.

Yunus Nadi’nin Eserleri

  • Ankara’nın İlk Günleri (1955)
  • Babıali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşşebüsü Ali Galib Hadisesi (1955)
  • Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar (1955)
  • Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955)
  • Kurtuluş Savaşı Anıları (1955)(1978)

 

Kaynak: https://www.turkedebiyati.org/yunus-nadi.html