Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Dolmabahçe Sarayı’nın Veliaht Dairesi’nde, Atatürk’ün emriyle, kurulan İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışı Atatürk tarafından 20 Eylül 1937’de yapılmıştır.


16 Mart 1923 tarihinde Adana’da sanatçılara seslenen Atatürk şöyle demiştir:

“Bir milleti yaşatmak için bir takım temel işlere ihtiyaç vardır ve biliniz ki bu temel işlerin en önemlilerinden biri sanattır. Bir millet sanattan ve sanatkârdan yoksunsa tam bir hayat yok demektir. Böyle bir millet bir ayağı topal, bir kolu çolak, sakat, aksayan biri gibidir. Hatta söylediklerimi, söylemek istediklerimi belirtmeye yeterli bile değildir. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

Atatürk 1935 yılında yapmış olduğu bir konuşmada “Bir ulus ki resim yapamaz, bir ulus ki bilimin gerektirdiği şeyleri yapmaz, itiraf etmeli ki o ulusun ilerleme yolunda yeri yoktur. Oysa bizim ulusumuz gerçek nitelikleriyle ilerleyecektir.” sözleriyle Türkiye’de resim ve heykel sanatlarına verdiği önemi belirtmiş ve bu sanatların Türkiye’nin uzak köşelerine kadar girerek büyük kitlelere yayılmasını mümkün kılmıştır. Osmanlılar zamanında 1883 de “Sanayi Nefise Mektebi Alisi” olarak kurulan yüksekokul 1926’da Atatürk’ün emriyle “Güzel Sanatlar Akademisi”ne dönüştürülmüş ve Fındıklıda çifte Saraylardan önce birine, sonra ikisine taşınmıştır. 20 Eylül 1937’de Dolmabahçe Sarayı Veliaht Dairesindeki İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin açılışını Atatürk yapmıştır

1 Kasım 1936 tarihinde Atatürk Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışında şöyle demiştir:

“Güzel sanatlara da ilginizi yeniden canlandırmak isterim. Ankara’da bir konservatuar ve bir tiyatro akademisinin açılmış olduğunu hatırlatmak benim için büyük bir zevktir. Güzel sanatların her kurumu için Kamutayın göstereceği ilgi ve emek, milletin insanca ve uygar yaşamın ve ulusal üretimin artmasını etkileyecektir."

Günümüzde İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nin koleksiyonunda, Türk ve Dünya sanatçılarına ait resim, heykel, özgün baskı yapıtları, Antik ve Rönesans dönemlerinden heykel mülajlarının yanı sıra müzeye bağış yoluyla gelmiş özel koleksiyonlardan yapıtlar da bulunmaktadır. Türk sanatının seçkin örneklerinin sergilendiği salonlardan Resim Bölümünde, çoğunlukla yağlıboya olan yapıtlar mevcuttur. Müzede 2005 yılsonu itibariyle envanterli Resim adedi:3977 Heykel Adedi: 672 Hat:80 Seramik:107 adettir. Ayrıca Müze’nin koleksiyonunda 18. ve 19. yüzyıl Batılı sanatçılarla çağımız sanatçılarından Bonnard, Deraini, Levy,  Matisse, Picasso, Utrillo gibi sanatçıların yapıtları da koleksiyon kapsamındadır.

 

 

Kaynak: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,44029/msgsu-istanbul-resim-heykel-muzesi.html

            http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-54/ataturk-bilim-ve-sanat