Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

1958 yılında Kırklareli Atatürk Lisesi’nden mezun olduktan sonra, kısa dönem yedek subay olarak askerlik görevini tamamlamış, ardından girdiği üniversite sınavında başarılı olması sonucu 1961 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmuştur.

1961 yılında girdiği muhtelif sınavlar sonucunda T.C. Ziraat Bankası Müfettiş Yardımcılığı’nı kazanmış ve T.C. Ziraat Bankası’nın Genel Müdürlüğünde Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Kısa bir süre sonra Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na atanmış ve burada 10 Ekim 1961 tarihi itibariyle Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

1961 yılında intisap ettiği Sağlık Bakanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı, Müfettiş, Başmüfettiş, Müşavir Müfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Teftiş Kurulu Başkan Vekili olarak görevlerini devam ettirmiştir.

46,5 Yıl devamlı hizmet verdiği Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu’nda görev yaptığı süre zarfında bir kısım genel müdürlükleri vekaleten ifa etme görevi üstlenmiştir. Bazı bakanlarla olan ve siyasi mülahazalardan kaynaklanan sebeplerle tekrar müfettişlik görevine dönmüştür.

1961 yılında ve müteveffa Sağlık Bakanı Op. Dr. Mustafa Güven Karahan’ın Bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı Proje Genel Koordinatörlüğü görevine atanmış ancak sağlık sorunları sebebiyle ayrılmak durumunda kalmıştır. 2003 yılının Temmuz ayında Başmüfettiş olarak emekli olmuştur.