Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Eğitim:

18 Şubat 1938 tarihinde doğmuştur. Orta ve Lise öğrenimini “leyli meccani” olarak İstanbul Haydarpaşa Lisesinde yaptıktan sonra 1961 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinden mezun olmuştur.  T. İş Bankası bursu ile İngiltere’de dil eğitimi, Manchester Üniversitesinde Yüksek Lisans için bir yıl hazırlık eğitiminden sonra 1966 yılında Durham Üniversitesinde Yüksek Lisans (ekonomi) derecesini almıştır.  Yüksek Lisans (Master) tezinin başarısı üzerine Birmingham üniversitesinin verdiği araştırma bursu ile orada 1968 yılında ekonomide doktora (Ph.D.) eğitimini tamamlamıştır.  Türkiye’nin 1. Beş Yıllık Kalkınma Planı örneği üzerinden iktisadi kalkınmanın finansmanı üzerine olan doktora tezi 1973 yılında Hollanda’da yayınlanmıştır.

Mesleki yaşam:

Değişik zamanlarda toplam on yıla yakın bir süre Birmingham, Hartum, Boğaziçi, Bakü ve Taşkent üniversitelerinde öğretim üyesi; kısa bir süre DPT’de uzman, 1974-79 ve 1983-96 yılları arasında Dünya Bankasında ülke ekonomisti; 1993-95 arasında IMF’nin Azerbaycan’da ilk temsilcisi;  ve emekli olduktan sonra 1997-2012 yılları arasında WB, IMF, UNDP, EU, USAID, DFID ve IsDB tarafından finanse edilen gelişmekte veya geçişte olan 9 ülkede 13 Kamu Mali Yönetimi, özellikle Kamu Yatırım Programı, sahasında teknik yardım projelerinde lider veya danışman olarak görev yapmıştır.

Yabancı dil: İngilizce