Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share
Yazarın Makale Arşivi

 

UZMANLIK ALANLARI

Bankacılık mevzuat- işlem uyumu ve verimlilik denetimi; mali tahlil, kredi değerlemesi ve izlenmesi; erken uyarı işaretlerinin saptanması; SWOT analizi; aktif &pasif yönetimi; risk tahlili (piyasa,faiz, para birimi, zaman) ve gereken önlemler veya fırsatların saptanması; para para piyasası ile ilgili asal ve türev hazine ürünleri, bunların seçimi ve uygulaması; ekonomik ve fizibilite raporu çalışmaları; makro ekonomi ve piyasa raporu hazırlanması ve güncellenmesi; performans ölçümü ve değerlendirilmesi; uygulamaya ve/veya yeniden yapılanmaya yönelik olarak “iş süreçlerinin” güncellenmesi; yönetim raporlamaları; güncel uluslararası ilişkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi; oluşmakta olan “yeni dünya düzeni”; özellikle ekonomi-politik ve jeopolitik yönden, ABD, Çin, Orta ve Güneydoğu Asya, Ortadoğu ve Doğu Avrupa ülkeleri.

İŞ HAYATI SÜRECİ

Serbest çalışma 2013- devam

Finans danışmanlığı; ekonomi, uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik dallarında inceleme ve yazarlık

Odeon /Oti Tourism Group Companies Mart 2003—Mayıs 2012

Kurumsal Finansman Koordinatörü (CFO) ve Koordinasyon Kurulu Üyesi

Anadolubank A.Ş. Mart 1997- Ocak 2003

Genel Müdür Yardımcısı Mart 1997- Aralık 1997

Genel Müdür ve Yönetim K.Üyesi Ocak 1998 – Aralık 2002

Ekinciler Holding A.Ş. 1994 – 1997

CFO (Chief Financial Officer)

Impexbank A.Ş. 1992 – 1994

Genel Müdür Yardımcısı

Abn-Amro Bank N.V.(İstanbul Şubesi) 1987 – 1992

Loan Administration Manager

Impexbank A.Ş. 1985 – 1987

Krediler Müdürü

İmar Bankası T.A.Ş. 1984 – 1985

Mevduat ve Banka Hiz.Müdürü

İstanbul Bankası T.A.Ş. 1982 – 1984

Krediler Koordinatörü

Denizcilik Bankası T.A.Ş 1979 – 1982

Krediler Müdürü

Denizcilik Bankası T.A.O 1976 – 1979

İstanbul Bankası T.A.Ş. 1971 – 1976

Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş

Pertevniyal Lisesi 1967

İstanbul Universitesi, İktisat Fakültesi, (“İyi” derece) 1971

Kadir Has Universitesi, Uluslararası İlişkiler ve Küreselleşme,

Yüksek Lisans (GPA: 3.80/4.00) 2011

MESLEKİ EĞİTİMLER (kısaltılmış)

Türkiye Bankalar Birliği’nin çeşitli kursları

Toplam Kalite Yönetimi DC Gardner İstanbul

Hızlı Okuma ve Etkin Anlama Orhim İstanbul

Liderlik CIBS İstanbul

Aktif & Pasif Yönetimi CIBS İstanbul

Kredi Analizi ABN-Amro Bank Amsterdam

İletişim ve Ticari Yeterlilik ABN-Amro Bank Athens

Kurumsal Kredi Analizi BPP London

Kuponsuz Tahviller &Faiz Riski Yönetimi ICMB Ceneva

Varlık ve Risk Yönetimi Euro Finance (2009, 2011) İstanbul

Kurumsal Kültür Çalıştayı KalDer Antalya

YAYINLANMIŞ ÇALIŞMALAR

Gazete söyleşileri ve röportajlar; basılmış çalışmalar; www.turklider.org ;

www.bilgesam.org; www.tasam.org; www.21yyte.org’da ve 21.Yüzyıl, 21.Yüzyılda

Sosyal Bilimler ve Etiket dergilerinde yayınlanmış çeşitli makale ve üniversite/yüksek okullarda verilmiş konferanslar;

– Makale : “Doğu Avrupa’da Macaristan ve Türkiye’den Sonra Sıra Polonya’da mı?”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ocak 2016, no.85)

– Makale : “İşlevi Azalan G20’ye Eleştirel Yaklaşım”, 21.Yüzyıl Dergisi (Aralık 2015,

– Makale : “Tunus ‘Ulusal Dialog Dörtlüsü’ne Verilen 2015 Nobel Barış Ödülü’nün Ardından”, 21.Yüzyıl Dergisi (Kasım 2015, no.83)

– Makale : “Liberal Dünyaya Yeni Bir Aday: Myanmar (Burma)”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ekim 2015, no.82)

– Makale : “Çin ve Hindistan: İran Nükleer Anlaşması’nın Kazananları”, 21.Yüzyıl Dergisi (Eylûl 2015, no.81)

– Makale : “Asya Yüzyılının Yeni Yıldızı: Hindistan”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ağustos 2015,

– Makale : “Çin Savunma Stratejisinde Dönüşüm: ABD-Çin Gerginliği”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz 2015, no.79)

– Makale : “Küresek Güç Arayışında Yeni Küresel Dengeler: Japonya-ABD İlişkileri”, 21.Yüzyıl Dergisi (Haziran 2015, no.78)

– Makale : “Macaristan Örneği: Liberal Olmayan Demokrasi yayılıyor mu?”, 21.Yüzyıl TR. Web. 24.04.2015, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ekonomik-arastirmalari-merkezi/2015/04/24/8186/macaristan-ornegi-liberal-olmayan-demokrasi-yayiliyor-mu

– Makale : “2015’e Girerken Türkiye Ekonomisi”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ocak 2015,

– Sunum : “Globalizasyon ve 2015 Yılında Dünya Ekonomisi”, V.Saframbolu Kongresi, https://www.academia.edu/10576795/2015_DE_K%C3%9CRESELLE%C5%9EME_ve

_D%C3%9CNYA_EKONOM%C4%B0S%C4%B0_Globalization_and_The_World_Economy_in_2015

– Makale : “Asya-Pasifik Çekirdek Üçlüsü: ABD-Japonya-Hindistan”, 21.Yüzyıl Dergisi (Aralık 2014, no.72)

– Makale : “Kasım Zirveleri ve Yeni Dengeler”, 21.Yüzyıl TR. Wb. 21.11.2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/asya-pasifik-arastirmalari-merkezi/2014/11/21/7874/kasim-zirveleri-ve-yeni-dengeler

– Makale : “Orta Gelir Tozağı: Bir Oyun mu?”, 21.Yüzyıl TR. Web.29.09.2014, http://www.21yyte.org/tr/arastirma/ekonomik-arastirmalari-merkezi/2014/09/29/7775/orta-gelir-buyume-tuzagi-bir-oyun-mu

– Makale : “Ekonomik Bir Oluşum veya Bir Düş: Avrasya Ekonomik Birliği”, 2023 Dergisi (Temmuz 2014, no.159), http://www.2023.gen.tr/temmuz2014/11.htm

– Makale : “Rusya-Çin Doğalgaz Anlaşması ve Anlamı”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz

– Makale : “Rusya ve Batı Arasında Ukrayna”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mayıs 2014, no.65)

– Makale : “Asya Ekonomilerindeki Yükselişin Küresel Anlamı”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart

– Makale : “Asya Ekonomilerindeki Gelişme: Global Boyut ve Dengelerdeki Yeri”, 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi (Eylül 2013, no.5) (Hakemli)

– Makale : “Arnavutluk’taki Son Seçimler: Sonrasında beklentiler”, 21.Yüzyıl Dergisi (Ağustos 2013, no.56)

– Makale : “ABD ve Rusya’nın Doğu/Güneydoğu Asya İlgilerinde Yeni Dönüşümler”, 21.Yüzyıl Dergisi (Temmuz 2013, no.55)

– Makale : “Serbest Ticaret Anlaşmaları Penceresinden ABD-Avrupa Birliği Ekonomik İlişkilerinde Son Gelişmeler: Transatlantik Ticaret ve Yatırım İşbirliği”, 21.Yüzyıl

Dergisi (Haziran 2013, no.54)

– Makale : “Ekonomi Politik Yönden Rusya-Suriye İlişkileri”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart

– Makale : “Çin: Yeni Küresel Güç”, 21.Yüzyıl Dergisi (Mart 2013, no.49)

– Makale : “Devlet Yoluyla Kapitalizm” 21.Yüzyılda Sosyal Bilimler Dergisi (Eylül 2012,

– Makale : “Devlet Eliyle Kapitalizm” http://www.21yyte.org/tr/yazi6491-devlet_Uzerinden__Kapitalizm.html (20.02.2012)

– Makale : “ABD’nin Uzakdoğu Politikasındaki Son Değişimler”,

http://www.bilgesam.org/tr/index.php?option=com_content&view=article&id=2009:abdnin-dou-asya-politikasnda-yeni-yaklamlar&catid=98:analizler-abd&Itemid=135

– Makale : “Yıl Dönümü Nedeniyle 24 Ocak Kararlarının Değerlendirilmesi” http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspxtabid=255&mid=1538&ItemID=2146&ItemIndex=10

– Makale : “Türkiye-İsrail İlişkileri” http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=255&mid=1538&ItemID=15494&ItemIndex=8

– Makale : “1929 Dünya Ekonomik Buhranı ile 2008 Finansal Krizinin Karşılaştırılması” http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=255&mid=1538&ItemID=15495&ItemIndex=7

– Makale : “Türk Lirası’ndan Sıfır Atılması ve Yeni TürkLirası” Etiket Dergisi, (İlkbahar

– Söyleşi : “2004 İçin Beklentiler”, Etiket Dergisi, (Kış 2003)

– Görüş : “Türk Ekonomisinde Genel Dengelere Doğru” Etiket Dergisi, (Yaz 2003), http://www.esd.org.tr/dergiler/etiket_1.html

Basılı Kitaplar :

– Ekonomi-Politik Pencereden ABD-Çin İlişkileri: Eski Dünyaya Yeni Düzen, Eylül 2011, Ankara, Barış Platin Yayınları.

– İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası: Diplomasi ve Denge Politikasının Utkusu, Şubat 2012, Ankara, Barış Platin Yayınları.

– “Uluslararası İlişkilerin Ekonomi Politiği”, 21.Yüzyılda Prens, Devlet ve Siyaset Yönetimi, (ed) Prof.Dr.Ümit Özdağ, Kasım 2012, Ankara, Kripto

Yayınları, s.737-783.

KİŞİSEL BİLGİLER

İstanbul, 1950, Evli

Yabancı dil : İngilizce (İyi seviyede)

Computer Skills : MS Office programs

İlgi alanları : Tarih, mitoloji, politik ve ekonomik olayların izlenmesi ve analizi; uluslararası ilişkiler, edebiyat, yüzme sporu

İstanbul Üniversitesi Mezunlar Cemiyeti

Pertevniyal Lisesinden Yetişenler Derneği

Karaköy Rotary Kulübü

TED (Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübü)

Darüşafaka Spor Kulübü

Finance Klüp