Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

14.00 – 14.30 Açılış Konuşmaları
14.30 – 17.00 Panel:
“Geçmişten Günümüze Başkent’te Ahilik”
Moderatör: Anka Enstitüsü Başkanı Rafet ASLANTAŞ
Konuşmacılar:
Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik TURAN
ANTAM Başkanı, (E) Milletvekili Şevket Bülend YAHNİCİ
TOBB Türkiye Eğitim Mecli Başkanı, (E) Milletvekili Yusuf EKİNCİ
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğr. Ü. Doç. Dr. Sıddık ÇALIK