Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Kalpağın, üniformanın, ruhun asaleti konuşacaktı.

Son hamle için ayağa kalktı ve ardında Türk’ün ordusu kasırga gibi gürledi.

Ses Akdeniz’den duyulmuştu…

 

Büyük Taarruz

Türk Ordusu Sakarya’da zafer kazanmasına rağmen henüz Yunan Ordusunu savaşa zorlayarak yok edecek durumda değildi. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal’e göre ordunun taarruz gücüne ulaşabilmesi için uzun bir hazırlık dönemine ihtiyaç vardı. Sakarya Zafer’ini izleyen günlerde büyük taarruz için hazırlıklara başlandı.

Yurdun her tarafında uygulanan Tekâlifimilliye Emirleri ile ordunun ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarına devam edildi. Öncelikle ordunun asker sayısı artırıldı. Bu hazırlıklar büyük bir gizlilik içinde yapıldı.

Taarruz hazırlıklarının uzun sürmesi TBMM’de Gazi Mustafa Kemal’e karşı muhalefet edenlerin sayısının artmasına neden oldu. Bunun sonucunda 5 Ağustos 1921’den itibaren üç aylık sürelerle uzatılan Başkomutanlık yetkisi dördüncü kez uzatılmak istenince mecliste yeterli oyu alamadı. Bu durum, Gazi Mustafa Kemal tarafından Nutuk’ta şu duygularla anlatılmıştır:

“Bu dakikada ordu komutansızdır. Eğer ben, orduya komuta etmeyi sürdürüyorsam yasaya aykırı olarak komuta ediyorum. Mecliste beliren oylara göre hemen komutadan el çekmek isterdim. Başkomutanlığımın sona erdiğini hükûmete bildirirdim. Ama önlenemeyecek bir kötülüğe yol açmamak zorunluluğu karşısında kaldım. Düşman karşısında bulunan ordumuz başsız bırakılamazdı. Bunun için bırakamadım, bırakamam ve bırakmayacağım.”

5 Ağustos 1922’de Gazi Mustafa Kemal’in mecliste yaptığı konuşma üzerine yapılan oylama sonucunda Gazi Mustafa Kemal’e verilen Başkomutanlık görevinin süresiz olarak uzatılması kabul edildi.

Başlatılacak taarruzdan önce bir kez daha sorunun barışçı yollardan çözülmesi için Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal (Tengirşenk) Bey Avrupa’ya gönderildi. Ancak sonuç alınamadı.

26 Ağustos sabahı Başkomutan Gazi Mustafa Kemal, İsmet ve Fevzi Paşalar taarruz harekâtını sevk ve idare etmek için Kocatepe’de bulunuyorlardı. Savaş 05.30’da Türk topçusunun ateşi ile başladı. 27 Ağustos’tan itibaren Türk kuvvetleri üstünlüğü ele geçirerek Yunan ordusuna büyük kayıplar verdirdi.

Kaynak: http://www.tarihbilimi.gen.tr/makale/buyuk-taarruz-ve-baskomutanlik-meydan-savasi-26-agustos-9-eylul-1922/