Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE
LINKEDIN
Share

Değerli takipçilerimiz, Anka Enstitüsü yakın geçmişte yaptığı tanıtım açılışıyla yolculuğuna başladı. Diğer tüm kuruluşlar gibi Anka Enstitüsü de belirlenmiş bir vizyona, misyona, temel değerlere ve ilkelere sahip. Bunları örün (web) sayfamızı (http://ankaenstitusu.com/) ziyaret ettiğinizde ‘hakkımızda’ butonunun altında inceleyebilirsiniz.

Enstitümüz;

– Öğrenmeye ve kendini geliştirmeye istekli her yaşta bireye katkı sağlayacak kariyer, mesleki gelişim ve yabancı dil eğitim programlarını uygulamayı,

– Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde küresel, bölgesel ve Türkiye’yi ilgilendiren siyasi, sosyal, askeri, ekonomik, ve ihtiyaç duyulan diğer alanlardaki gelişmeleri incelemeyi, yapacağı analizler, değerlendirmeler ve hazırlayacağı makaleler/raporlarla, gerçekleştireceği konferans/seminer/panel vb. etkinliklerle ve düşünce paylaşım toplantılarıyla kamu ve özel kurum/kuruluşlara katkı sağlamayı,

– Güvenlik ve savunma sektöründe yer alan tüm kurum/kuruluşlara savunma politika, strateji ve sistemleri konusunda önemli başvuru kaynağı olacak bir savunma portalını oluşturmayı,

– Öncelikle yurdumuzun dört bir köşesine, makûl gelecekte ise Türk kültürüyle bağlantılı yurtdışı coğrafyalara kadar uzanan iyi programlanmış tarih ve kültür gezileri gerçekleştirmeyi,

– Binlerce yıl öncesine uzanan Türk uygarlık tarihi ve mitolojisi üzerinde yazılı ve görsel çalışmalar yapmayı,

– Kültür ve sanat etkinlikleri düzenlemeyi, belirlenmiş eğitimleri Enstitü bünyesinde vermeyi,

– Sağlıklı yaşamı konu alan çalışmalar yapmayı, zihin, beden ve denge başlıkları altında bilgiler sunarak kaliteli bireysel yaşam modelleri oluşturmaya ve akıl, beden, ruh tekâmülünü sağlamaya yardımcı olmayı,

– Savaş sanatlarının felsefe ve uygulamasına yönelik bilgiler vermeyi amaçlamaktadır.

Anka Enstitüsü siyasi organizasyonların dışında ve üstünde, bilimi temel alan, eğitim odaklı ve çok yönlü çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşu niteliğinde işlev görecektir. Çalışmalarımız insanın en değerli hazinesi olan düşünce gücünün dürüst, ahlâki ve toplumun genel yararına yönelik kullanılması esasına dayanacaktır.

Varoluşun kutsallığı, evrensel ve derin bilginin aktarımı, uygarlık sürecinin sürdürülebilirliği, bilimin koruyucu kalkanı, ebedi önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği büyük Türk uygarlığının her türlü hamasetten ve siyasetten uzak gizemli devamlılığı ve damarlarımızdaki asil kan misyonumuzun ve gücümüzün kaynağını oluşturmaktadır.

Bilimin sonsuz ışığındaki yolculuğumuzda bizimle olun.

Saygılarımla.

Rafet ASLANTAŞ

Enstitü Başkanı