Dr. Hasan İLERİ

HAKKINDA

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı, Halkla İlişkiler Uzmanı, Araştırmacı-Yazar 1948 yılında Edremit’te doğdu. 1966 yılında Edremit Lisesi’ni, 1972 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirdi. 1973-1974 yıllarında askerliğini yaptı. 1975-1978 yıllarda Ankara Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde çalıştı. Eylül 1978’de Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı oldu. 1979 yılında Ankara'da özel bir kan bankasını yönetti. 1980 yılından beri ulusal düzeyde tıbbi, siyasi ve sosyal konularda araştırma makaleleri yazmaktadır. Başlıca çalışma konuları; Kemalizm, Türkiye’de sosyal demokrasi, Atatürk, Cumhuriyet Dönemi yakın tarihimizdir. Dr. Hasan İLERİ, Atatürk’ün sosyal demokratlarla ilişkisini inceleyen ilk araştırmacıdır.

YAZARIN MAKALELERİ

11/01

2019

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türkiye Cumhuriyeti 95 yaşında. 100 yaşına varmaya 5 sene kaldı. Gelin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna bir göz atalım. İçinde yaşadığımız ve de içinde yaşamakta gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunda üç süreç olduğu görülür. Bu üç süreç iç içedir, birbirinin içine girmiştir. Bunlar: Dış Savaş İç Savaş Devrim (Atatürk) Süreci. Dış savaş süreci 1911-1912 Trablusgarp Savaşı, 1912-1923 Balkan Savaşı, 1924-1918 Birinci Dünya Savaşı, ...

10/12

2018

TÜRKİYE CUMHURİYETİ

Türkiye Cumhuriyeti 95 yaşında. 100 yaşına varmaya 5 sene kaldı. Gelin Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna bir göz atalım. İçinde yaşadığımız ve de içinde yaşamakta gurur duyduğumuz Cumhuriyetimizin kuruluşunda üç süreç olduğu görülür. Bu üç süreç iç içedir, birbirinin içine girmiştir. Bunlar: Dış Savaş İç Savaş Devrim (Atatürk) Süreci. Dış savaş süreci 1911-1912 Trablusgarp Savaşı, 1912-1923 Balkan Savaşı, 1924-1918 Birinci Dünya Savaşı, ...

24/03

2018

20’NCİ YÜZYILDA KURDUĞUMUZ ÜÇÜNCÜ CUMHURİYETİMİZ (TÜRKİYE CUMHURİYETİ)

20’nci Yüzyıl başlarında iki cumhuriyet kurduk. Bunlardan birincisi Batı Trakya Türk Cumhuriyeti’dir. 1912 yılında kurulmuştur. Çok kısa bir süre içinde yine bizim tarafımızdan boğulmuştur. Diğeri, 1919 yılı başlarında Kars merkezli olarak kurulan ve 12 Nisan 1919 tarihinde İngilizlerin Kars’a girmesiyle sona eren Güneybatı Kafkas Cumhuriyeti’dir. Bu yıl 94’üncü yılını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti, Kemalist Devrim sürecinde Büyük Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. Bazı ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu