E. Tuğg. Erol UĞUR

HAKKINDA

1948 yılında İstanbul'da doğmuştur. Selimiye Askeri Ortaokulu ve Erzincan Askeri Lisesi'nden sonra 1967 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Subayı olarak mezun olmuştur. 1977 yılında Kara Harp Akademisi'nden mezun olmuş, Tugay Kurmay görevinde bulunduktan sonra 1979-1981 yıllarında Federal Almanya Silahlı Kuvvetleri Sevk ve İdare Akademisi'nde öğrenim görmüştür. 1981-1984 yıllarında Kara Harp Akademisi'nde Öğretim Üyeliği görevinden ve Silahlı Kuvvetler Akademisi Öğreniminden sonra 1984-1987 yıllarında Almanya'da dış görevde bulunmuştur. 1987-1990 yıllarında Erzurum'da Tabur Komutanlığı ve Tümen Kurmay Başkanlığı görevi yapmış, 1990-1992 yıllarında Askeri Yüksek İdare Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir. 1992-1994 yıllarında Osmaniye Garnizon Komutanlığı ve Genelkurmay Muhabere Destek Komutanlığı Kurmay Başkanlığı yapmış, 1994 yılında generalliğe terfi ederek aynı komutanlığa komutan olarak atanmıştır. 1996-1998 yıllarında DOĞUBAYAZIT 1nci Mekanize Tugay Komutanlığı görevini müteakip Genelkurmay Muhabere ve Bilgi Sistemleri Destek Komutanlığı'na atanmıştır. 2000 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli olan Erol UĞUR Genelkurmay Stratejik Araştırma Merkezi (SAREM)' de kısa bir süre görev yapmıştır. Emeklilik döneminde özellikle Askeri Tarih ve Askeri Sosyoloji konularında çeviriler yapmaktadır. Çok iyi düzeyde Almanca ve (Temel) İngilizce bilmektedir.

YAZARIN MAKALELERİ

05/03

2019

3’ÜNCÜ ORDU KURMAY BAŞKANI YARBAY FELIX GUSE’NİN “1915 ERMENİ AYAKLANMASI VE SONUÇLARI” KONULU MAKALESİ

E.Yarbay Dr.Felix Guse, Almanya’da doğmuştur. 23 Nisan 1914 tarihinde yarbaylığa terfi etmiş ve aynı tarihte Osmanlı Ordusu’na katılarak 3’üncü Ordu Kurmay Başkanlığı’na atanmıştır. 22 Aralık 1914 tarihinde 3’üncü Ordu Kurmay Başkan Yardımcılığı’na getirilmiştir. Ancak Hafız Hakkı Paşa, Guse’yi görevden azlederek yerine Kara Vasıf’ı getirmiştir. 19 Temmuz 1917 tarihinde Kafkas Ordusu Grubu Kurmay Başkanlığı’na atanmıştır. 1 Ocak 1918’te Kafkas Ordu Grubu’nun ...

14/02

2019

SOSYAL ARAŞTIRMA VE ORDU

Ordular, tehdit ortamında, harbin mahiyetinde ve muharebe sahasının resminde, toplumsal koşullarda meydana gelen değişiklikler, ortaya çıkan yeni görevler, askeri-politik durumdaki gelişmeler, yabancı ordularla müşterek çalışma zorunluluğu ve savunma teknolojisindeki gelişmeler nedeniyle, teşkilat yapısını, askere alma sistemini, eğitim sistemini, insan gücü yönetimini ve sevk idare anlayışını devamlı gözden geçirmek, aldığı tedbirlerin ve uygulamaya koyduğu yeniliklerin sonuçlarını takip etmek durumundadır. Bütün bunlar ...

30/01

2019

PLEVEN PLANI’NDAN YENİ ELYSEE ANTLAŞMASI’NA ESKİ BİR SEVDA: AVRUPA ORDUSU

23 Ocak 2019 tarihli gazetelerde şöyle bir haber vardı: ”Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron ve Almanya Şansölyesi Angela Merkel Aachen kentinde yeni bir İşbirliği ve Dostluk Antlaşması imzaladılar. Antlaşmanın, Avrupa Ordusu için ilk adım olduğu belirtildi. Elysee Antlaşması’nın (22 Ocak 1963) 56 ncı yıldönümünde imzalanan antlaşma, iki ülke arasında ekonomik, güvenlik, teknoloji ile çevre gibi konuların yanı sıra sınır bölgeleri arasında ...

18/01

2019

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA ALMAN HARP EKONOMİSİ

İkinci Dünya Harbi Tarihi üzerine yazılmış çok eser vardır. Bunların çoğu muharebe harekâtının cereyanı ile ilgilidir. Oysa nükleer şartlarda harekât hariç, hareket harbinde ana meselenin taktik olmadığı; müessir faktörün hareketi tesirli kılmak için ikmal desteğinin planlanması olduğu, askeri düşünürlerin birleştikleri bir gerçektir. İkmal desteğinin planlanması ve icrası, harbe hazırlık safhasında ve harp esnasında, devlet idaresinin bütün kademelerini ilgilendiren bir sorumluluktur. ...

07/01

2019

ALMAN ORDUSU’NA ÖZGÜ BİR KAVRAM: INNERE FÜHRUNG

Orduların tarihinde kendilerine özgü bazı kavramlar vardır: Örneğin, Almanların “Blitzkrieg” (Yıldırım Harbi), bizim “Mehmetçik” kavramımız gibi. Dünya ölçeğinde pek yaygınlaşmasa da, Almanlar “Innere Führung”un da böyle bir “Marka” (“Markenzeichen”) kavram olduğunu söylüyorlar. Kavram Almanya 12 Kasım 1955’te yeni bir ordu kurarken Üçüncü İmparatorluğun (Das Dritte Reich) Wehrmacht’ından farklı bir ordu kurmak istemiştir. Bu orduya Bundeswehr denilmiştir. Bundeswehr’in kendisi, Federal Almanya ...

21/12

2018

ASKERİN MOTİVASYONU VE BİRLİĞİN MUHAREBE DEĞERİ İLE İLİŞKİSİ

Bir askeri harekâtın planlama safhasında karargâhlarda yapılan durum muhakemelerinin en önemli kısmı kuvvet mukayeseleridir. Eski deyimle, ‘Nispi Muharebe Gücü’nün tespitidir. Başka bir ifade ile muhasım kuvvetlerin muharebe değerlerinin (güçlerinin) karşılaştırılmasıdır. Bu mukayeselerde ağırlıklı olarak insan gücü, donanım ve lojistik destek ile ilgili hususlar ön plandadır. Çünkü bu faktörler sayısal değerlerle ölçülebilmektedir. Bilgisayarların karargâhlarda kullanılmaya başlamasıyla sadece sayısal değerlerle kuvvet mukayesesi ...

18/12

2018

İÇ GÜVENLİK HAREKÂTI’NDA ASKERİ SEVK VE İDARE

Vazife vererek mi, emir vererek – emir bekleyerek mi? Sevk ve İdare Anlayışları Sevk ve idare anlayışı (1), askeri harekâtta birliklerin hangi yöntem ile hedefe sevk edileceğini anlatan bir kavram. Klasik savaşın ve Gayri Nizami Harb’in bütün harekât nevilerinde birbiri ile çatışan iki sevk ve idare anlayışı vardır(2): VAZİFE vererek sevk ve idare EMİR vererek sevk ve idare Vazife Vererek ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu