Dr. Çetin KARTAL

HAKKINDA

22 Şubat 1968 yılında İstanbul’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul ve Edirne’de, lise öğrenimini ise Işıklar Askeri Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Kara Harp Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü’nden Piyade Subayı olarak mezun oldu. 2011 yılına kadar Kara Kuvvetleri’nin çeşitli birliklerinde Birlik Komutanı ve Karargah Subayı, müteakiben MSB’de İş Hukuku ve Sözleşme Sb., Gnkur. Bşk.lığında Ş.Md. olarak görev yaptı ve kendi isteği ile emekli oldu. Eğitim ve Uzmanlık Alanları: *Lisans Eğitimi                   : Kara Harp Okulu Yönetim Organizasyon,  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi *Yüksek Lisans Eğitimi      : Trakya  Üniversitesi  Sosyal  Bilimler Üniversitesi / Uluslar İlişkiler, Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü / Avrupa Birliği Hukuku *Doktora Eğitimi                :  Ankara Üniversitesi / Kamu Hukuku İlgi Alanları                       : Genel Kamu Hukuku, Ceza Hukuku, Askeri Ceza Hukuku,  İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku, Güvenlik Hukuku, Uluslararası İlişkiler, Tez ve Makale Çalışmaları  :  “Gürcistan-Türkiye İlişkileri” konulu yüksek lisans (uluslararası ilişkiler) tezi, “Avrupa Birliği Sürecinde Askeri Ceza Yargısı” konulu yüksek lisans (hukuk) tezi, “Küreselleşme Sürecinde Devlet ve Ordu İlişkileri” konulu doktora (hukuk) tezi, “Küreselleşme Sürecinin Devlet Yapısı Üzerine Etkileri” konulu (Ankara Barosu Dergisi-Sayı: 2016/II) makalesi. Dil: *Fransızca *İngilizce

YAZARIN MAKALELERİ

13/11

2018

SAVAŞIN YENİ YÜZÜ: ROBOTİKLER VE HUKUKİ BOYUTU

1.  Giriş Sanayileşmenin teknolojiyle atılım kaydettiği süreçte; insan gücünün çok üstünde bir performans modeli yaratan robot teknolojisi, zaman içerisinde sürekli gelişim kaydeden bir ivme göstermiştir. Hemen her alanda amacına uygun kullanıldığı takdirde, insan yaşamını pozitif yönde etkileme ve oldukça etkin bir şekilde kolaylaştırma ihtimali en üst seviyede olan robotların; ne yazık ki yapısal ve kurgusal dinamiklerinde, savaş olgusunun yeni materyalleri, ...

11/06

2018

KÜRESEL GÜÇLERİN ETKİSİNDE MEKANİKLEŞEN TERÖR

Küresel güçlerin kontrolünde bir araç haline gelen terör olgusu, yapısal ve yöntemsel nitelikleri bağlamında mekanikleşen bir görünüm sergilemektedir. Mekanik bilimi ile terör olgusu arasında, süreçler ve ana alt yapısal nitelikler bağlamında ilginç benzerlikler görmek mümkündür. Fiziğin temel inceleme alanlarından biri olarak gelişim gösteren mekanik bilimi, kuvvetlerin etkisi altında kalan cisimlerdeki denge ve hareket durumlarını inceler. Dinamik ve statik ana başlıkları ...

03/08

2017

KÜRESELLEŞMENİN DÖNÜŞÜM BOYUTUNDA TERÖR-SAVAŞ İKİLEMİ

         Siyasi sınırların faraziye haline geldiği bir boyutun, çok kapsamlı bir ifadesidir küreselleşme. Ekonomik, sosyolojik, siyasal, kültürel, toplumsal ve teknolojik gelişmelerin zaman-mekân sıkışması ekseninde farklılaşarak ve farklılaştırarak[1] dünya toplumlarını dönüştürdüğü sürecin somutlaşmış bir halidir bu yönüyle. Dünya üzerinde yarattığı etkileşim, insanoğlunun neredeyse bir elli yıl öncesinde sahip olduğu hayal sınırlarını dahi zorlayarak ötesine geçmeyi başarabilen olağanüstü bir ivme kaydetmiştir çok ...

Butik Derhane Ankara Derhane Ankara işaret dili kursu