Facebook
Facebook
LINKEDIN
Twitter
Visit Us
YOUTUBE
YOUTUBE

1956 yılında Trabzon Çaykara’da doğdu. 1978 KTÜ Matematik Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1980 yılında İstatistik Yüksek Lisans (master), 1981 yılında İşletme Yönetimi Yüksek Lisans ve 1990 yılında Kamu Yönetimi Yüksek Lisans programlarını tamamladı.

1978 yılında Başbakanlık DİE Başkanlığında Uzman olarak göreve başladı.1980-1981 kısa dönem askerlik hizmetini Burdur’da tamamladı.1981-1997 yılları arasında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde Mühendis olarak görev yaptı. 8 Ağustos 1997 tarihinden itibaren 12 yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini müteakip, 17 Aralık 2008 tarihinde atandığı T.C. Bakü Büyükelçiliği Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirliği görevini dört yıl sürdürdü. Ardından atandığı Bakanlık Müşavirliğine halen devam etmektedir.

Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinin geliştirilmesi, Sosyal Güvenlik Reformu, Sağlık sisteminin dönüşümü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve kuruluşlarında verilen hizmetlerin iyileştirilmesi ile bu amaçla, Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve Stratejik Yönetime geçilmesi ve ayrıca kriz yönetimi, yatırım ortamının iyileştirilmesi, etkili kaynak kullanımı vb. konularda aktif görevler yaptı.

Bu alanlarda ve bölgesel-sektörel gelişmişlik farklarının giderilmesi, özelleştirme, eğitim, istihdam, verimlilik, kamu yönetiminde saydamlık, katılımcı demokrasi vb. konularda yazıları, makaleleri, konuşmaları yazılı ve görsel basında yayımlandı.

Endüstriyel Demokrasi kitabı, 1995 yılında yayınlandı. Mustafa GÜR’ün yaşam seyri belgesel olarak TRT tarafından 2007 yılında çekilmiş ve 2008 yılında TRT’de Madalyalı Hayatlar programında yayımlanmıştır.

“Türkiye Sorunlarına Çözüm Konferansı”nın genel koordinatörlüğü ile İpekyolu Eğitim ve Kültür Vakfı, Çankaya Kültür ve Sanat Vakfı Başkanlıklarını sürdürmektedir.

Bazı mesleki ve kültürel sivil toplum örgütleri üst yönetimlerinde bulundu.

Mustafa GÜR evli ve iki çocuk babasıdır.